Όροι Κλήρωσης

 

 
 

 

Όροι και προϋποθέσεις στον διαγωνισμό «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης Σεπτεμβρίου»
και
Όροι και προϋποθέσεις στον διαγωνισμό «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μεγάλη Κλήρωση»

 

Η εταιρεία ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΕ διεξάγει προωθητική Ενέργεια διπλής κλήρωσης δώρων με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την ίδρυση της. Η κλήρωση διέπεται από συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στην συμμετοχή στην κλήρωση και την διεξαγωγή αυτής και οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω:

 1. Διάρκεια συμμετοχής
  Η διάρκεια συμμετοχής στην κλήρωση με τίτλο «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης Σεπτεμβρίου» αφορά το διάστημα από 01/09/2022 έως την 30/09/2022 και σε ώρες λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων της εταιρείας. Μετά την πάροδο του παραπάνω διαστήματος, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
  Στην κλήρωση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  Α) Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους
  Β) Έχουν προχωρήσει σε αγορά προϊόντων αξίας από 10€ και πάνω στο διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο ένα (1), σε ένα από τα φυσικά καταστήματα της εταιρείας.
  Γ) Έχουν συναινέσει ρητά και γραπτά σε αποδοχή της περιοδικής χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων, όπως τηλέφωνο ή email, για επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς σκοπούς, σε ειδική φόρμα στην οποία συμπλήρωσαν μετά την αγορά τους, ενώ αποδέχονται και τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω προωθητικής ενέργειας.
   
 3. Δικαίωμα συμμετοχής
  Οι δικαιούχοι συμμετέχουν με τρόπο αναλογικό, με κλήρους συμμετοχής, που διαμορφώνονται ανάλογα με την αγορά στην οποία έχουν προβεί. Συγκεκριμένα, η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής: ο ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στην κλήρωση προχωράει σε μία αγορά προϊόντων αξίας 10€ και πάνω. Κατά την αγορά, καλείται να συμπληρώσει την σχετική φόρμα που διατίθεται από τον/ην ταμεία του καταστήματος και να συναινέσει στους όρους που αυτή αναγράφει και κατόπιν λαμβάνει τον/ους κλήρο/υς συμμετοχής τον/ους οποίο/ους και τοποθετεί στο ειδικό κυτίο (κληρωτίδα). Οι συμμετοχές/κλήροι ορίζονται ως εξής:
  •  Αγορές 10€ έως 199,99€ ισούνται με μία συμμετοχή
  • Αγορές 200€ έως 999,99€ ισούνται με δύο συμμετοχές

  • Αγορές 1000€ έως 1999,99€ ισούνται με τρεις συμμετοχές και κάθε επόμενα χίλια ευρώ συνολικών αγορών, ισούνται με μία επιπλέον συμμετοχή.

 4. Προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα
  Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην εταιρεία της προβολής της Κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της που αφορά στο ονοματεπώνυμο αποκλειστικά των νικητών, μέσω των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία ή οι συνεργάτες της, όπως φωτογραφίες και video σε μέσα όπως, αφίσες, κοινωνικά δίκτυα, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές διαφημίσεις κλπ. για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών.

  Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες που προβάλλονται από τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα της εταιρείας ή των συνεργαζόμενων εταιρειών της, όπως προμηθευτές, κατασκευαστές κλπ.

 5. Ανάδειξη νικητών και παραλαβή δώρων
  Οι νικητές της κλήρωσης θα προκύψουν αποκλειστικά από την διενέργεια της κλήρωσης που θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 03/10/2022 και θα αφορά όλες τις έγκυρες συμμετοχές/κλήρους που έχουν εισαχθεί στο κυτίο (κληρωτίδα) κατά το διάστημα συμμετοχής στην κλήρωση. Η κλήρωση αφορά σε δύο νικητές που αντιστοιχούν στα δύο δώρα (βλέπε παράγραφο 6 και παράρτημα 1) τα οποία αφορά η εν λόγω κλήρωση.
  Ένα φυσικό πρόσωπο δεν δύναται να είναι νικητής σε περισσότερα από ένα δώρα, συνεπώς σε περίπτωση που προκύψει δεύτερη ή και επόμενη φορά στην κληρωτίδα, ισχύει η πρώτη χρονικά συμμετοχή/κλήρος που προέκυψε.
  Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα που με τα οποία έχει στην κατοχή της η εταιρεία.
  Η παραλαβή των δώρων γίνεται μόνο αυτοπροσώπως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, ενώ κατά την παραλαβή οφείλουν να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα και την ηλικία τους. Δεκτή γίνεται η παραλαβή δώρων και με εξουσιοδότηση σε τρίτο ενήλικο άτομο που επίσης πρέπει να φέρει στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
  Σε περίπτωση που δεν γίνει η παραλαβή των δώρων εντός τριάντα (30) ημερών, χάνεται το δικαίωμα απόκτησής τους.
   
 6. Δώρα κλήρωσης
  Η προωθητική ενέργεια της κλήρωσης με τίτλο «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης Σεπτεμβρίου» αφορά σε συγκεκριμένα δώρα τα οποία θα αποδοθούν με σαφώς ορισμένη σειρά σε καθένα από τις συμμετοχές/κλήρους που θα προκύψουν από την κλήρωση. Η περιγραφή των δώρων βρίσκεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος εντύπου.
  Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που αφορούν την μεταφορά των δώρων από τα καταστήματα της, ενώ για τυχόν προβλήματα που προκύψουν, ισχύουν οι εργοστασιακές εγγυήσεις τους.
 7. Τροποποίηση Όρων και περιορισμός ευθύνης
  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και τη λίστα των δώρων που βρίσκονται στο παράρτημα 1. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οφείλει να επικοινωνεί και να ενημερώσει τους ανανεωμένους όρους, διατίθοντάς τους στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας ή σε άλλα μέσα που διατηρεί, όπως το www.p-r.gr, καθώς επίσης και να ενημερώσει τους έως εκείνη τη στιγμή δικαιούχους συμμετέχοντες.
  Παράλληλα η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εφόσον οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται με τους όρους τους οποίους έχουν ήδη αποδεχτεί. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν όχληση των νικητών από τρίτους μετά την δημοσιοποίηση των ονομάτων τους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την μεταφορά των νικητήριων δώρων από τα καταστήματα της. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την κατάσταση λειτουργίας των δώρων, τα οποία συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση.
  Σε περίπτωση που προκύψει κάποια διαφορά σχετικά με την κλήρωση, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
   
 8. Συμμετοχή στην κλήρωση: «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μεγάλη Κλήρωση»
  Όλες οι έγκυρες συμμετοχές/κλήροι που θα συμμετέχουν στην κλήρωση «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης Σεπτεμβρίου», συμμετέχουν αυτόματα και στην κλήρωση με τίτλο: «40 Χρόνια Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μεγάλη Κλήρωση» που θα διεξαχθεί στο τέλος του έτους και στην οποία θα συμμετέχουν παράλληλα με τις συμμετοχές τους από προηγούμενες ή επόμενες προωθητικές ενέργειες/κληρώσεις που διενεργεί η εταιρεία, αλλά και με τις αγορές όσων πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και δεν συμμετέχουν σε άλλες προωθητικές ενέργειες/κληρώσεις.
   
 9. Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής
  Φυσικά πρόσωπα που διατηρούν καρτέλα πελάτη στην εταιρεία και με αγορές άνω των 10€ την τελευταία πενταετία, δύναται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με μία συμμετοχή εφόσον προσέλθουν σε κάποιο κατάστημα και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 2Α και 2Γ.
Παράρτημα 1
 • Πρώτο Δώρο Κλήρωσης | κωδικός: 229817 | Κουζίνα Κεραμική Eskimo ES 4030 Inox
 • Δεύτερο Δώρο Κλήρωσης | κωδικός: 018663 | Κλιματιστικό Fujitsu Ecolandia KPCA 9.000BTU ASYG025KPCA/AOYG025KPCA

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στη Κρήτη & τη πρώτη δύναμη στο δίκτυο καταστημάτων Electronet σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα

Ομάδα εξυπηρέτησης

Στη Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε να βρεις αυτό που θες!

Δείτε περισσότερα