Όροι Δωροκάρτας

 

Όροι και προϋποθέσεις Δωροκάρτας

  1. Η Δωροκάρτα εκδίδεται από την εταιρεία «Πιτσουλάκης - Ρομπογιαννάκης Α.Ε» και αφορά τα φυσικά καταστήματα της.
  2. Ως κάτοχος της Δωροκάρτας θεωρείται το άτομο που διαθέτει τον μοναδικό κωδικό εξαργύρωσης της, καθώς δεν είναι ονομαστική και ως εκ τούτου δεν προϋποθέτει υπόσχεση στον κομιστή.
  3. Δικαίωμα εξαργύρωσης διαθέτει ο κάτοχος της Δωροκάρτας και η εξαργύρωση θα γίνεται μόνο με τον μοναδικό κωδικό της και χωρίς περαιτέρω έλεγχο ταυτοπροσωπίας από την εταιρεία αφού δεν αφορά ονομαστικό αγαθό.
  4. Η εξαργύρωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας «Πιτσουλάκης - Ρομπογιαννάκης Α.Ε».
  5. Η ισχύς της Δωροκάρτας έχει διάρκεια ενός έτους (365 ημέρες) και ισχύει από την ημέρα που θα εκδοθεί. Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν εξαργυρωθεί στο διάστημα που έχει οριστεί, τότε παύει να ισχύει και θεωρείται άκυρη.
  6. Η εξαργύρωση της Δωροκάρτας δεν δύναται να εξαργυρωθεί τμηματικά, αλλά στο σύνολο της, αποκλειστικά με αγορά προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας της. Σε περίπτωση που το κόστος του συνόλου των προϊόντων που έχει επιλέξει ο κάτοχος της Δωροκάρτας υπερβαίνει το ποσό αυτής, τότε ο κάτοχος οφείλει να καταβάλει την διαφορά που προκύπτει με οποιοδήποτε διαθέσιμο από την εταιρεία, τρόπο. Επιπλέον, σε αγορές προϊόντων που υπόκεινται σε απαλλαγή ΦΠΑ, αυτό εκπίπτει και από το ποσό της Δωροκάρτας σύμφωνα με την πραγματική του αξία*.
  7. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος που αγοράστηκε και τελικά πιστώνεται στον πελάτη για οποιονδήποτε λόγο ενώ είχε εκδοθεί Δωροκάρτας η οποία ωστόσο εξαργυρώθηκε, το ποσό που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη Δωροκάρτα θα εκπίπτει από το ποσό της πίστωσης του πελάτη.
  8. Κατά την αγορά μιας Δωροκάρτας, εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης και όχι άλλο φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012). Η έκδοση του παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης) λαμβάνει χώρα κατά την εξαργύρωση της Δωροκάρτας.
  9. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση όλων των παραπάνω και τα οποία θα δημοσιεύονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Δωροκάρτας.

* Σημειώνεται ότι σε ένα παραστατικό δε δύναται η συνδυαστική εξαργύρωση Δωροκάρτας με Δωροεπιταγή ή Δωροεπιταγή Ανακύκλωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στη Κρήτη & τη πρώτη δύναμη στο δίκτυο καταστημάτων Electronet σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα

Ομάδα εξυπηρέτησης

Στη Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε να βρεις αυτό που θες!

Δείτε περισσότερα